Historie

Hrad je v písemných dokumentech doložený poprvé k roku 1248 a 1282. Je označován jako Novumm Castrum, čili nový hrad. V 15. století byl hrad velmi poničen česko – uherskými válkami. Poslední ranou pro něj byl rok 1509, kdy byl dobyt a zničen definitivně. Od té doby byl celý hrad jen v troskách.

V roce 1742, kdy Marie Terezie prohrála válku o Slezsko, se hrad ocitl na území Pruska. Počátkem 19. století byl na jeho destrukci postaven nový zámecký obiekt, který převzal některé hmoty bývalého hradu. V roce 1846 se hrad až do druhé světové války stal majetkem rodiny Rothschildů.